מדיניות פרטיות

האתר הינו בבעלות Moosa Design  (להלן: "בית העסק") ומנוהל אך ורק על ידו.
 
1.2 האתר הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת כיסויים ועוד אביזרים כמו תיקים ובעתיד עוד מוצרים, שכמובן נעדכן בכל מידע בהכל על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
 
1.3 הנך מתבקש לקרוא תקנון זה מלואו ובעיון, הוראות התקנון יחולו על כל שימוש באתר ועל כל רכישה שתתבצע בו, ויהוו הסכם מחייב לכל דבר ועניין בין המשתמשים לבין בית העסק.
 
1.4 גלישה באתר ו\או רכישת מוצרים בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי הוראות תקנון זה ומהווה את הצהרת המשתמש כי לא יהא לו ו\או מי מטעמו כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או מי מבעליו ו\או עובדיו בכל הקשור לתנאי והוראות השימוש. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 
1.5 בית העסק שומר לעצמו את הזכות:
 
1.5.1לשנות את תנאי שימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו\או הודעה מקדימה כלשהי למשתמש.
 
1.5.2להפסיק את הפעילות באתר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, מבלי שיהא מחויב למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות.
 
1.5.3למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של משתמש, שהתנהגותו אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.
 
1.5.4לא לאשר שם משתמש אשר הוא סבור כי הוא אינו הולם אשר עלול להטעות או לפגוע.
 
 
1.6 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 
1.7 לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של בית העסק, כתובת מייל - emir.ozturk55@gmail.com
 
2.תנאי השימוש באתר
2.1 כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע"מ על פי דין ואינם כוללים דמי משלוח.
 
2.2 בית העסק רשאי לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת.
2.3 המחיר הרלוונטי למועד ההזמנה הוא המחיר המוצג בעת השלמת ההזמנה.
 
2.4 מובהר למשתמש כי המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלול להיווצר פער זמני בין המחיר המופיע בסל הקניות לבין המחיר המופיע בעת השלמת הליך הזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי בית העסק לא יישא באחריות כלשהי הנובעת ו\או קשורה לפערי המחירים כאמור.
 
2.5 מובהר כי כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה. נוסף לכך, לא מן הנמנע כי יתכנו הבדלי צבעים ו\או מידות ו\או שינויים כאלה ואחרים בין מראה המוצר באתר לבין מראה המוצר במציאות.
 
2.6 בית העסק שומר לעצמו את הזכות להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שיקול דעתו הבלעדי על כל ו/או חלק מהפריטים הנמכרים באתר.
 
2.6.1רשאי בית העסק להפסיק ו/או לשנות בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, ללא כל הודעה מוקדמת.
3.כשרות להשתמש באתר
 
3.1 המשתמש רשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר בעודו מקיים את התנאים האמורים במצטבר:
 
3.1.1המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם המשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו כל פעילות אשר תבוצע באתר כמהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.
 
3.1.2המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף.
 
3.1.3המשתמש בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.
 
3.2המשתמש לא יעשה כל שימוש באתר:
 
3.2.1 למטרות מסחריות ו/או חליפיות ללא אישור מראש של בית העסק ובכתב. אין לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו\או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת לרבות מטרות מסחריות ו/או חליפיות.
 
3.2.2למטרת העתקה/סריקה/שיכפול/הפצה/פרסום של תכנים המוצגים באתר ו/או לאפשר לאחרים לעשות שימוש בתכנים המוצגים האתר.
3.3רישום לאתר:
 
3.3.1במסגרת הרישום הראשוני יכול המשתמש, המבקש להירשם כמנוי, כחלק מתהליך הרישום, לבחור סיסמא ושם משתמש.
 
4. ביטולים והחזרות
4.1 המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות").
 
4.2מובהר כי החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו\או ניזוק ו\או התקלקל ו\או ספג פגיעה כלשהי ו\או שאריזתו הושחתה ו\או שבוצעה בו הרכבה בבית המשתמש המשנה את מצבו לרעה, כפופה לזכותה של הנהלת האתר לתבוע את נזקיה בשל כך. הנהלת האתר תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי למצבו של המוצר המוחזר.
 
4.1.1 צרכן רשאי לבטל הסכם ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין.
 
 
 
הסטנדרטים להחזרת מוצרים:
בכדי להחזיר מוצר, על המוצר להיות באותו מצב בו קיבלת אותו:
בגדים שלא עברו כביסה או מייבש.
בגדים המכוסים בשיער של בעלי חיים \ בני אדם לא יתקבלו.
פריטים עם ריחות חזקים של עשן, בושם, חומר ניקוי או סימני דאודורנט ו\או כתמים אחרים לא יתקבלו.
 
 
4.3מובהר כי זכות הביטול כאמור בתקנות לא תחול לגבי:
 
4.3.1 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.
 
4.3.2טובין הניתנים להחלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 
4.3.3הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים.
 
4.4 נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.
 
4.5בית העסק יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 
4.6 דמי ביטול
 
4.6.1ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
 
4.6.2נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
 
4.7 ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לבית העסק בלבד, באמצעות כתובת מייל apparel.lawrence@gmail.com ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות שלLawrence apparel בקישור הייעודי באתר.
 
4.8 הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר. בעת ביטול הזמנת הלקוח בית העסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. זולת, בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בית העסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 
4.9 מובהר כי רק במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר כספי בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
 
 
5.הזמנות מוצרים
5.1רכישת מוצרים באתר תתבצע על ידי המשתמש באמצעות לחיצה על כפתור "ADD TO CART" שמתחת הפריט המבוקש (כאשר מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו הימני של המסך). ככל שיש לפריט סוגים שונים כגון צבעים ומידות, ייפתח חלון בו יהיה ניתן לבחור את הסוג המבוקש. עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור "סל הקניות שלי", ובו ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, יש לבחור כתובת למשלוח התתבצע ע"י שליח וניתן להוסיף הערות. מובהר כי ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי.
 
5.1.1בית העסק רשאי לעדכן את הפריטים המוצעים באתר מעת לעת, להוסיף או להשמיט פרטים, להסיר פריטים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
 
5.1.2מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות (לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים) ובין הפריטים בפועל.
5.2לשם הבטחת ביצוע ההזמנה, יתבקש המשתמש למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר באופן נכון ומדויק כולל שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת לא תוכל להבטיח בית העסק את מימוש ההזמנה.
 
5.2.1מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלול לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד משתמש המגיש פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבית העסק עקב שיבוש הפעלת האתר.
 
5.2.2 עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח.
 
5.2.3 מובהר כי הפרטים שהוזנו על יד המשתמש באתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
5.3במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
 
5.3.1השלמת העסקה תתבצע רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי המשתמש.
 
 
5.3.1.1מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה בית העסק זכאית לבטל את ההזמנה.
 
5.4 אישור פעולת הרכישה באתר מותנת בהימצאות המוצר במלאי בית העסק במועד האספקה המבוקש ו\או בעת השלמת הליך ההזמנה, יתכנו מצבים בהם למרות שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצבים אלו בית העסק רשאי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. נוסף לכך, למשתמש לא תהא כל טענה ו\או דרישה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לבית העסק על ידו.
 
5.5 בית העסק רשאי להציג או לשלוח למשתמש עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת").
 
 
6.החזרת מוצרים
 
6.1 מובהר כי החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו\או ניזוק ו\או התקלקל ו\או ספג פגיעה כלשהי ו\או שאריזתו הושחתה ו\או שבוצעה בו הרכבה בבית המשתמש המשנה את מצבו לרעה, כפוף לזכותו של בית העסק לתבוע את נזקיו בשל כך. לבית העסק יעמוד שיקול הדעת הבלעדי למצבו של המוצר המוחזר.
 
6.2 מובהר כי לקוח המעוניין להחליף פריט בשל מידה, לאחר אספקתו, יתאפשר רק אם הפריט יימצא תקין לשיקול דעת בית העסק.
6.2.1אם הפריט יימצא תקין, הלקוח יקבל קרדיט לאתר להחלפת המידה המבוקשת.
 
7.משלוח וזמני אספקה
7.1בית העסק יספק כל מוצר הנרכש על ידי המשתמש באתר (בתחומי הקו הירוק) באמצעות חברת משלוחים, כדלקמן:
 
7.1.1שלוחים המיועדים להפצה לבתי אב– המסירה תבוצע עד 3 ימי עסקים ועד סוף יום העסקים ולאחר תיאום מול הלקוח.
7.1.2משלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים יתבצעו עד 5 ימי עסקים. אזורים חריגים לעניין סעיף זה ולעניין כל הסכם זה אזורים אלו : יישובי רמת הגולן, גבול הצפון, יישובי המגזר הערבי, יישובי בקעת הירדן, ישובים מעבר לקו הירוק (שטחים) יישובי עוטף עזה, אילת, ים המלח ויישובי הערבה.
7.1.3בתקופות שקודמות לחגים ובמהלך החגים, ייתכנו עיכובים בזמני ההפצה, כמו כן במהלך חודש נובמבר ותחילת דצמבר (חודש חגי האינטרנט).
7.1.4יום איסוף החבילות אינו נחשב למניין ימי ההפצה .
7.1.5אין כניסה לישובים וכפרים מעבר לקו הירוק בעלי סיכון בטחוני.
7.1.6לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל.
7.1.7לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג, חוה"מ וחג.
 
 
7.2בית העסק אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 
7.3אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"), אשר יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר ויגבו בגין אספקה ליעד אחד בלבד, מבלי רלוונטיות להיקף מספר הפריטים. "דמי משלוח"- אספקת הפריטים לבית המשתמש ו/או לכתובת עפ"י בחירתו, באמצעות חברת שילוח, תהא כרוכה בתשלום בסך 25 ₪ בגין ביצוע בהזמנה בגובה עד 400 ₪. בביצוע הזמנה, אשר סכומה עולה על 400 ₪ (כולל מע"מ), לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כאמור.
 
 
8.שחרור מאחריות
 
 
8.1 האתר, תוכנו וכל שירות שיינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשות המשתמש כמות שהם וכמות שיהיו זמינים. השימוש באתר יעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 
8.2בית העסק עושה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר לא מן הנמנע כי המידע המופיע באתר אינו שלם וכן ייתכן כי נפלו טעויות במידע או במחיר (להלן: "ליקויים"). אם יתגלו ליקויים בית העסק יפעל לתיקון הטעות עם התגלותה. בית העסק אינו נושא בכל אחריות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.
 
8.3בית העסק אינו אחראי לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע זולת כל מאמציו לדאוג לנכונותו במקרה של טעות במחיר טעות בתום לב תבוטל ההזמנה לאלתר ובית העסק לא יהיה מחויב לספק את הפריט.
 
8.4איננו קישור לאתר אחר באתר
 
 
8.5בית העסק לא יהא אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או בשל מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם.
 
8.6 בית העסק אינו אחראי על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי בפריטים. התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד.
 
9.קניין רוחני
 
9.1כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים, סימני מסחר, שמות מסחריים, הסודות המסחריים, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום, שיווק וכן שירותים הניתנים במסגרתו ובתכני האתר (להלן: "זכויות קניין רוחני") הינן של בית העסק בלבד ומשמשים קניינה הבלעדי.
9.1.1זכויות קניין רוחני אלה חלות גם על בסיסי הנתונים באתר (לרבות רשימת הפריטים, תיאורם, עיצובם ותמונותיהם) וכן על עיצובו הגרפי של האתר, קוד המחשב של האתר וכל הקשור בהפעלתו וכן בכל מידע אחר המתפרסם ע"י בית העסק ו/או מטעמה עפ"י הדין הישראלי והבינלאומי.
 
9.1.2זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.moosadesign.com ) של האתר, הלוגו, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, עריכתם והצגתם סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של בית העסק. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
 
9.1.3, מודעות הפרסומת של בית העסק, ה- moosadesign,– כולם מהווים גם הם את הזכויות המוגנות לעיל והינם קניינה של בית העסק בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה בכתב ומראש.
 
9.2 אין להעתיק, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני שבאתר בלא קבלת אישור מראש ובכתב של בית העסק.
 
9.3 אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו\או רישיון ו\או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של בית העסק בלא אישור מראש ובכתב של בית העסק.
 
9.4 האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו\או רישיון ו\או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו\או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.
 
10. מדיניות הפרטיות
• כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכו'), יישמרו במאגרי המידע של בית העסק. בית העסק לא יעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת למען תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה, וכן לספקים לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
• בית העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.
• בית העסק יהא רשאי לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל.
• הוראות נוספות
11.1הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.
 
11.2בית העסק שומר על זכותו להמחות את זכויותיו או חלקו לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שימצא לנכון מבלי כל חובה מצידו לפרסם את דבר ההמחאה באתר.
11.3כל התכנים הופיעים באתר החברה הינן קניינה של החברה בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים מכח חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, על כל הכרוך בכך.